markalaşma

Wikipedia neden kendi sesini istiyor?

Wikimedia Vakfı, bilgilerinin ne zaman kullanıldığını belirlemek için orijinal bir ses logosu için bir yarışma düzenliyor.